TJENESTER.

Med fokus på verfts og havbruksnæring vil vi bidra til å styrke industri. Særlig i industri som står i et voksende marked med internasjonale konkurrenter og aktører innenfor de blå næringene -petroleum/ maritime, havbruk og fiskerinæringen.

Vi kan bidra med: Prosjektering, forretningsutvikling, «engineering», produktutvikling. Vi skal være den samarbeidspartneren som blir valgt fordi vi hele tiden tilstreber det og være best innafor våre fagområder.

HAVBRUK

Prosjektledelse innen havbruksrelatert næring.

PRODUKTER

Markedsføring av salg av produkter.

TEKNOLOGI

Tjenester innenfor teknologiledelse.