Den 26 sep. 2018 signerte Smart Design og Rbkon AS en samarbeidsavtale.

Smart Design har vært involvert  hos de største selskapene innafor skipsbygging de siste 10 år. De tilbyr primært fire typer tjenester som omfatter Ship Design, Power Plant Design, Civil Engineering og 3D Laser Scanning.

Tjenestene knyttet til skipsdesign omfatter 3D-skrogmodellering, 3D-modelldesign og posisjonering av skipsutstyr, rørgate, HVAC-ruting, kabelbrettruting, 3D-grunnlagsmodellering, plattformer, luker, dører, stiger, mangler, hjelpestålkonstruksjoner, osv

Anleggsteknikkene omfatter arkitektonisk utforming, konstruksjon og bygging av industrielle anlegg, boligbygg, fabrikker, vannkraftverk, elektriske anlegg, detaljerte urbaniseringsplaner, bensinstasjoner, hus, kontorbygg, broer, industrielle haller, kulturelle steder, hoteller, feriehus, sportshaller, busstasjoner og mange flere.

De tilbyr 3D laser skanning som en state-of-the-art metode for flerdimensjonal opptak. Det er en fleksibel måte å ta «on site» -informasjon fra de virkelige objektsposisjonene. Importert i 3D-modell, gir denne informasjonen en enkel måte å sammenligne prosjektinformasjonen med på den virkelige situasjonen. Denne metoden er perfekt å bruke for ettermontering av utsyr, og i forberedelse av «as-built» dokumentasjon.

 

I april 2018 inngikk Fostech AS en samarbeidsavtale med RBKON. RBKON har fått ansvaret for salgsledelse for Fostech sine produkter i Nord Norge.