I april 2018 inngikk Fostech AS en samarbeidsavtale med RBKON. RBKON har fått ansvaret for salgsledelse for Fostech sine produkter i Nord Norge.

 

Den 10 april 2018 så signerte RBKON en samarbeidsavtale med Harstad Mek. Verksted AS hvor RBKON tar ansvar for Salgsledelse. Avtalen varer ut året med opsjon om mer.