Den 10 april 2018 så signerte RBKON en samarbeidsavtale med Harstad Mek. Verksted AS hvor RBKON tar ansvar for Salgsledelse. Avtalen varer ut året med opsjon om mer.