• Med fokus på de blå næringene.


    KONTAKT OSS
  • Partnerskap for økte muligheter.

  • Teknologiske løsninger.

  • Vår kompetanse – din verdi.

Med fokus på de blå næringene

MED FOKUS PÅ DE BLÅ NÆRINGENE.

Med fokus på verfts og havbruksnæring vil vi bidra til å styrke industri. Særlig i industri som står i et voksende marked med internasjonale konkurrenter og aktører innenfor de blå næringene -petroleum/ maritime, havbruk og fiskerinæringen.

HVA KAN VI HJELPE DEG MED?

Vi kan bidra med: Prosjektering, forretningsutvikling, «engineering», produktutvikling. Vi skal skape merverdi for våre kunder gjennom godt samarbeid, og ha målrettet fokus på resultat.

Vi skal være den samarbeidspartneren som blir valgt fordi vi hele tiden tilstreber det og være best innafor våre fagområder.

VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE.

VÅRE SAMARBEIDS-PARTNERE.

For RBKON er det viktig at kunden kommer i fokus. Våre samarbeidspartnere må ha samme grunnsyn som oss, og de skal også ha samme målsetning for fremtiden. RBKON ser på våre partnere som en viktig lagspiller for å lykkes. Våre kunder skal aldri være i tvil, valg av RBKON og våre partnere som leverandører skal styrke deres egen posisjon i markedet.

 
 

ØNSKER DU AT VI RINGER DEG?

Translate »